EKTE PELAGISK LIDENSKAP

Grøntvedt Pelagic er et verdensledende pelagisk selskap med spesialisering innenfor sildeprodukter tilpasset kundenes preferanser. Vi har lang erfaring innen fiskeforedling og har en strategisk lokasjon nær de rike fiskeområdene i Nordøst-Atlanteren.

I generasjoner har vi livnært oss av å bearbeide fisk fra sunne og levedyktige fiskebestander, og vi er stolte over å bevare den fineste fisken fra disse farvannene og omdanne dem til kvalitetsprodukter for distribusjon til kunder over hele verden. Vår virksomhet er sertifisert av MSC og vi tar sikte på å utvinne 100% av alle råvarene våre.

Våre bi-produkter går til produksjon av humant konsum proteinmel og - olje prosessert av Grøntvedt Nutri.

Grøntvedt Pelagic har en forretningsambisjon om å være verdens beste pelagiske produsent.

Marinert

Sild

Marinert sild

Les mer

Naturmodnet

sild

Naturmodnet sild

Les mer

Fryst

Sild

Fryst sild

Les mer

Fryst

Makrell

Fryst markrell

Les mer

Rogn

Rogn

Les mer

Har du spørsmål? Kontakt oss