Bærekraft

Bærekraftig utvikling er utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov.

Sild har alltid vært en sentral og viktig naturressurs i generasjoner, og ikke minst en viktig kilde til sunne næringsstoffer både for mennesker og dyr. Vi i Grøntvedt Pelagic er opptatt av å forvalte denne ressursen på en forsvarlig og trygg måte slik at nåværende og fremtidige generasjoner kan få glede av å nyte «havets sølv» med god samvittighet.

For å ivareta disse interessene jobber vi kontinuerlig med å redusere våre utslipp, samt øke investeringene som bidrar til økt produksjon av næringsrike matvarer på en bærekraftig måte. Mer bruk av fisk og fiskeprodukter vil i framtiden ha en positiv innvirkning på folkehelsa, og ifølge Sintef Ocean er pelagisk fisk, som sild og makrell, den mest klimavennlige å produsere (Sintef Ocean: Pelagisk fisk har fremdeles minst klimaavtrykk).

Vårt fremste fokus vil alltid være å få mer ut av den ressursen vi allerede fremskaffer, samt oppfylle FNs bærekrafts mål ved utvinning av denne. Gjennom effektive og miljøvennlige teknologier, kunnskapsrike og kompetente medarbeidere og en genuin kjærlighet for miljøet vil våre investeringer og fremtidsrettet produksjon fremskaffe bærekraftige verdier. Viktig for oss og avgjørende for fremtiden.