Historie

Grøntvedt Pelagic AS ble grunnlagt i 2001 etter en fusjon mellom Grøntvedt Fisk AS og Grøntvedt & Co AS.

Grøntvedt Pelagic og Grøntvedt-familien har sine røtter fra Kråkvåg, en liten øy lokalisert i Trondheimsfjorden, og har vært i pelagisk sektor siden 1830.

I dag er det sjette generasjon, CEO Bjørnar Grøntvedt, og hans sønn, COO Alexander Grøntvedt som tar familietradisjonene inn i en ny industriell fremtid.

1830

Grøntvedt-familien kom til Kråkvåg på 1800-tallet…

Les mer

1. januar 1830

Grøntvedt-familien kom til Kråkvåg på 1800-tallet og har drevet blant annet gårdsbruk, fraktefart og fiskebåtrederi.

Lukk

1949-1982

Fra 1949 drev familiene…

Les mer

20. juni 1940

Fra 1949 drev familiene Paul Olaf Grøntvedt og sønnene Martin, Olaf og Harald sammen med Ola Grøntvedt og sønnene Oddvar, Lauritz og Ottar familieselskapet Brødrene Grøntvedt.

Etter hvert kom også sønnene Paul Martin, Steinar, Bjørn Frode og Bjørnar inn i driften inntil familiene på 80-tallet etablerte sine egne selskaper.  

Lukk

1983

Bjørnar Grøntvedt etablerer…

Les mer

13. februar 1983

Bjørnar Grøntvedt etablerer B.Grøntvedt i Kristiansund N og noen år senere Grøntvedt & Co som ble starten på den industrielle utviklingen som i dag er selskapet.

 

Lukk

1986

Ottar Grøntvedt etablerer Grøntvedt Fisk…

Les mer

1. mai 1986

Ottar Grøntvedt etablerte Grøntvedt Fisk sammen med nevøen Ola Grøntvedt. Grøntvedt Fisk leide lokaler i Lysøysund frem til de bygde ny fabrikk på Uthaug i 1999

Lukk

2000

Fusjon…

Les mer

21. mai 2000

Eierne av Grøntvedt Fisk As, Ottar og Ola Grøntvedt selger selskapet til SalMar. Grøntvedt Fisk (Gustav Witzø) og Grøntvedt & Co eier (Bjørnar Grøntvedt) og Trøndelag Vekst inngår avtale om å fusjonere selskapene til Grøntvedt Pelagic AS.

Grøntvedt Invest As 51 % – SalMar 36 % – Trøndelag Vekst 13 %

Bjørnar Grøntvedt går inn som selskapets operative leder og senere CEO.  

Lukk

2001

Industristrukturell samordning og utbygging av avdelingene på Kråkvåg – Uthaug

Les mer

1. januar 2001

 • Industri strukturell samordning og utbygging av avdelingene på Kråkvåg – Uthaug.
  • Avdeling Kråkvåg tilpasset til å bli verdensledende innen industriell produksjon av naturmodnet sild.
  • Avdeling Uthaug tilpasset til å bli verdensledende innen produksjon av tønnemarinert sild.

 • Grøntvedt Invest kjøper Trøndelag Vekst sine 13 % aksjer og blir 64 % eier sammen med SalMars 36 % eierandel.

 

Lukk

2006

Grøntvedt Invest kjøper…

Les mer

13. januar 2006

Grøntvedt Invest kjøper 36 % av SalMars eierandel i Grøntvedt Pelagic og blir med dette 100 % eier.

Grøntvedt Invest As selger 28 % eierandel i Grøntvedt Pelagic til ABRA Norge As og 8 % eierandel til Brekstad Invest As                                                                                          

Lukk

2007

Holmhaugen…

Les mer

11. mars 2007

Grøntvedt Pelagic utvider virksomheten ved å sprenge ned fjellknausen sentralt på Holmhaugen. I tillegg fylles bukta igjen nordøst for denne (mellom Holmhaugen og Klettskjær), hvilket gjør det mulig for større industriell utbygging av produksjon med kjøle- og fryselager kapasitet

Lukk

2013

Alexander 7 generasjon….

Les mer

4. mai 2013

Alexander Grøntvedt, 7 generasjon overtar som driftsleder 

Lukk

2014

Fryserifabrikk…

Les mer

20. mai 2014

Åpner verdens største pelagiske automatiske innfrysningsanlegg (auto frys) med kun 8 – 10 timers nedfrysing til -20/-25C.

Lukk

2015

Utvidelse av prosessanlegg…

Les mer

4. mai 2015

Utvidelse av prosessanlegg for filetering, marinering og prosesshåndtering.

Lukk

2016

Årets bedrift…

Les mer

4. mai 2016

Grøntvedt Pelagic utmerket som “Årets bedrift” fra Ørland Næringsforum

Lukk

2017

EY Entrepreneur of the Year….

Les mer

1. januar 2017

 • Åpner Brekstad Vestre 1 (logistikksenter)
 • Åpning av nytt tunnel innfrysningsanlegg.
 • Bjørnar Grøntvedt utpekt som en av Midt-Norges fire kandidater til EY Entrepreneur Of The Year 2017.
Lukk

2018

Markedspris….

Les mer

1. januar 2018

 • Åpner Brekstad Vestre 2 (logistikksenter)
 • Grøntvedt Pelagic vinner “Sildelagets Markedspris 2018”:  I årets dom har juryen lagt vekt på at den første vinneren er en bedrift med lange tradisjoner i den pelagiske verden, en nisjeaktør som i årevis har satset på videreforedling, ikke minst i samarbeid med sine kunder – og kunders kunder. De er aktive i forhold til forskning og utvikling og ikke minst; tilpasningsdyktige. Bedriften er verdens største produsent av tønnemarinert sild med en markedsandel i Skandinavia på ikke mindre enn 90 %. Andre markeder er Asia og resten av Europa.
Lukk

2019

Starter bygging ….

Les mer

1. mai 2019

 • Starter byggingen av verdens første Food grade proteinmel- og fiskeolje fabrikk (Grøntvedt Nutri) integrert under samme tak som Grøntvedt Pelagic, hvor man på den måten utnytter og foredler 100 % av produksjonen. Åpner i august 2020.
 • Åpner Brekstad Næringsmiddelpark 3 (logistikksenter)
 • Starter utvidelse av prosessanlegget hvilket gir 50 % økt kapasitet . Åpner i januar 2021.  
Lukk

2021

Grøntvedt kjøper den svenske sildespesialisten Klädesholmen.

Les mer

8. juni 2021

Grøntvedt kjøper den svenske sildespesialisten Klädesholmen.

Lukk