2021

Grøntvedt kjøper den svenske sildespesialisten Klädesholmen.