2018

  • Åpner Brekstad Vestre 2 (logistikksenter)
  • Grøntvedt Pelagic vinner “Sildelagets Markedspris 2018”:  I årets dom har juryen lagt vekt på at den første vinneren er en bedrift med lange tradisjoner i den pelagiske verden, en nisjeaktør som i årevis har satset på videreforedling, ikke minst i samarbeid med sine kunder – og kunders kunder. De er aktive i forhold til forskning og utvikling og ikke minst; tilpasningsdyktige. Bedriften er verdens største produsent av tønnemarinert sild med en markedsandel i Skandinavia på ikke mindre enn 90 %. Andre markeder er Asia og resten av Europa.