2016

Grøntvedt Pelagic utmerket som «Årets bedrift» fra Ørland Næringsforum