2015

Utvidelse av prosessanlegg for filetering, marinering og prosesshåndtering.