2000

Eierne av Grøntvedt Fisk As, Ottar og Ola Grøntvedt selger selskapet til SalMar. Grøntvedt Fisk (Gustav Witzø) og Grøntvedt & Co eier (Bjørnar Grøntvedt) og Trøndelag Vekst inngår avtale om å fusjonere selskapene til Grøntvedt Pelagic AS.

Grøntvedt Invest As 51 % – SalMar 36 % – Trøndelag Vekst 13 %

Bjørnar Grøntvedt går inn som selskapets operative leder og senere CEO.