2007

Grøntvedt Pelagic utvider virksomheten ved å sprenge ned fjellknausen sentralt på Holmhaugen. I tillegg fylles bukta igjen nordøst for denne (mellom Holmhaugen og Klettskjær), hvilket gjør det mulig for større industriell utbygging av produksjon med kjøle- og fryselager kapasitet